Shop 15, Shimanto Square, Bir Uttam M. A. Rob Sharak, Dhanmondi 2, Dhaka
+8801712900310
পাঠকের রিভিউ()

রিভিউ করতে করুন


রিকমেন্ডেড
পিজা হাট

Gold Palace, House 10, New Baily Road, Dhaka 1217

Phone: +88028317265, +88028317099

KFC Dhanmondi

House 84, Road 7/A, Satmosjid Road, Dhanmondi, Dhaka 1209,

Phone: +88029893028 , +88029893038, +8801612121003, +8801787112112

ক্যাফে সইথ্রি

House 30, Road 3, Dhanmondi, Dhaka-1209

Phone: +8801976437643

Nando's

House 5E (F)1, Bir Uttam Mir Shawkat Sarak, Gulshan 1, Dhaka 1212

Phone: +8809612400400, +88028812122, +8801841996644

Email: [email protected]

পিজা ইন

House 74, Road 127, Gulshan Avenue, Gulshan 1, Dhaka 1212

Phone: +8801839666663 +88029854150, +88029854151,

কফি এক্সপ্রেস

House 7, Road 1, Mirpur 7, Dhaka

Phone: +8801778267325, +8801680054264

এরিক'স বিস্ত্র

House 13/1 Fatema Arcard, Mirpur Road, Dhanmondi 5, Dhaka 1205

Phone: +88029661515

সি গুস্তা

House 133, Road 12, Block E, Banani, Dhaka

Phone: +88029854088

ইয়োলো ক্যাফে

House 17, Road 02, Dhanmondi, Dhaka 1209

Phone: +8801628812502

Shawarma club

Shawarma club

ট্রেন্ডিং