House 5E (F)1, Bir Uttam Mir Shawkat Sarak, Gulshan 1, Dhaka 1212
+8809612400400, +88028812122, +8801841996644
পাঠকের রিভিউ()

রিভিউ করতে করুন


রিকমেন্ডেড
কফি এক্সপ্রেস

House 7, Road 1, Mirpur 7, Dhaka

Phone: +8801778267325, +8801680054264

এরিক'স বিস্ত্র

House 13/1 Fatema Arcard, Mirpur Road, Dhanmondi 5, Dhaka 1205

Phone: +88029661515

ডুব

House 45, Probal Housing, Level 5, Ring Road, Shyamoli, Dhaka 1207

Phone: +8801618123662

Email: [email protected]

রাসনা টেসটি কিচেন

Bashundhara Road, Bashundhara Residential Area, Dhaka 1229

Phone: +8801785547849

KFC Khilgaon

Shahid Baki Road, Khilgaon, Dhaka 1219

BFC Khilgaon

House 566/C, Shahid Baki Road, Block C, Khilgaon, Dhaka 1219

Foodbook

House 32, Road 11, Block H, Level 3, Banani, Dhaka

Phone: +8801762686326

Foodee

House 100, Road 11, Block C, Banani, Dhaka

Phone: +8801790558877

Shawarma club

Shop 15, Shimanto Square, Bir Uttam M. A. Rob Sharak, Dhanmondi 2, Dhaka

Phone: +8801712900310

Cafe Entro

House 56, Floor C4, Road 11, Block F, Banani, Dhaka 1213

Phone: +8801795204926